Help

Uitschrijven
Wanneer je geen lid meer wil zijn dan kun je je uitschrijven. Dit gaat als volgt:
Log in en kies voor het tabblad profiel, daarbinnen voor profiel bewerken. Je ziet dan helemaal rechts de optie "uitschrijven (profiel verwijderen)"