ANBI

Naam:
Stichting Hobby om de Hoek

Correspondentieadres:
Johan Winklerwei 249
8915 ES Leeuwarden

Inschrijving Kamer van Koophandel:
64715922; RSIN: 855796157

Doelstelling:
Stichting Hobby om de Hoek stelt zich ten doel eenzaamheid in de samenleving te bestrijden. Dit doet zij door mensen met elkaar te verbinden die een gezamenlijke interesse hebben en bij elkaar in de buurt wonen of gewoon nieuwe contacten zoeken.

Hoofdlijnen Actueel beleidsplan:
Hobby om de Hoek organiseert Open Dagen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen maken met de werkwijze van Hobby om de Hoek en op de hoogte worden gebracht van elkaars interesses.
Daarnaast hanteert HoH een flyer en een inschrijfformulier waar mensen zich kunnen aanmelden als lid. Ze worden dan in een bestand opgenomen waarna er gekeken wordt of er een match te maken is. Nadere uitleg is te vinden op de facebookpagina https://www.facebook.com/HobbyomdeHoek
Hobby om de Hoek werkt samen met o.a. stichting Thuisleven, Vluchtelingenwerk Nederland, ‘t Andere Museum, Solidair Friesland

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: P.F. Teeuwen
Secretaris: J.K. Geersing
Penningmeester: mr. K.J. Meijer

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

2022 HoH jaarrekening

Activiteitenoverzicht Hobby om de Hoek 2022

Verbindt mensen