Privacy

Hobby om de Hoek is een platform waarop mensen in contact kunnen komen met buurtgenoten om samen een hobby te delen. Het platform is gratis en heeft geen winstoogmerk. Het wordt beheerd door onbetaalde vrijwilligers.

Bij de verzameling van persoonsgegevens worden de volgende regels gehanteerd:

  1. Alleen de gegevens die ons worden verstrekt door de geregistreerde gebruikers worden verzameld.
  2. Ieder geregistreerde persoon heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar gegevens.
  3. De gegevens worden niet doorgegeven aan anderen en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij benodigd zijn, dat wil zeggen uitsluitend voor de goede werking van het platform.
  4. Na afmelding worden de gegevens zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen permanent uit het databestand verwijderd. Controle op de uitvoering daarvan wordt minimaal maandelijks gedaan.
  5. Op de website van Hobby om de Hoek worden cookies verzameld ten behoeve van optimalisatie van de weergave van de website. De bezoeker heeft de keuze de cookies wel of niet te aanvaarden.
  6. De website is beveiligd met een SSL certificaat. De gebruikte software voor de website wordt ten behoeve van de beveiliging maandelijks bijgewerkt,.

  Heeft u een vraag of opmerking? Gebruik ons antwoordformulier.